Publicat 2020-12-04 13:53:43
Gheorghe Popa
Află povestea antreprenorului care stă în spatele locației 5 to go
WhatsApp-Image-2020-12-04-at-10.42.37
Despre Gheorghe Popa

[:ro]Gheorghe Popa, francizat 5 to go Bucureștii Noi, a pornit la drum alături de cei dragi, transformându-și cafeneaua într-o afacere de familie. Aflăm împreună de ce au ales 5 to go și cum le-a schimbat viața administrarea propriului business.

Deși își dorea să-și deschidă o afacere de familie încă de când locuia împreună cu familia la Cluj, Gheorghe nu a găsit niciodată momentul potrivit până să se mute în București:  „Ideea de a deschide o afacere de familie  a încolțit de mult în mintea mea. Am analizat diverse posibilități de afaceri, inclusiv deschiderea unei cafenele, am făcut planuri, calcule,  dar întotdeauna ceva m-a determinat să amân momentul.”

Cea care l-a convins că este timpul să pornească pe drumul antreprenoriatului a fost chiar fiica sa, Beatrice. Astfel, și-au reunit familia la București și au început să își facă planul de business: „I-am prezentat fiicei mele ideile de afaceri pe care le-am avut de-a lungul timpului, avantajele și riscurile pe care le-am identificat. Astfel am ajuns la concluzia că o cafenea ar fi o afacere de familie care ni s-ar potrivi și în care am putea fi implicați cu toții, iar ideea a fost îmbrățișată și de restul familiei.”

Chiar dacă a plecat din Cluj, Gheorghe a considerat mereu că în țara noastră dispune de toate resursele necesare și poate pune în practică ceea ce și-a dorit: „Ideea de a promova produse românești și antreprenoriatul local ne-a încântat și am dorit să le susținem implicându-ne într-o afacere care a fost creată și dezvoltată în Romania.”

Neavând experiență în zona HoReCa și neștiind exact de unde să pornească, conceptul de franciză a fost exact ce aveau nevoie: „Studiind posibilitățile de franciză existente pe piață, am ajuns la concluzia că franciza 5 to go este ceea mai potrivită. Întâlnirea cu reprezentanții 5 to go a fost decisivă pentru noi. Am plecat de la întâlnirea cu Lucian convinși că asta e ceea ce trebuie să facem. Mai mult de atât, la noi în cartier nu mai exista o altă cafenea și astfel, a luat naștere 5 to go Bucureștii Noi.”

După alegerea unui spațiu primitor, cald și luminos, în care clienții să se simtă confortabil, nu i-a mai oprit nimic:  „Am învățat lucruri noi despre lumea fascinantă a cafelei, despre ce înseamnă să fii barista, despre rețete, despre cât de mult contează interacțiunea cu clientul și cum poți să îți crești afacerea prin diferite strategii. Am învățat să avem mai multă răbdare, toleranță, să ne autodepășim în fiecare zi. Am încercat mereu să menținem o legătură între noi, cei din bar și cei din afara lui, să formăm o echipă.”

Au reușit să depășească împreună provocările pandemiei, lucrând împeună ca o echipă și se bucură că în fiecare zi observă o evoluție a business-ului lor: „Avem satisfacția că în mare parte clienții noștri sunt mulțumiți și revin, iar numărul celor care ne trec pragul crește aproape zilnic.”

Pentru că pentru ei este foarte importantă starea pe care le-o transmit clienților odată ce trec pragul cafenelei, recent au decorat cafeneaua în spiritul Crăciunului: „Poate un pic prea devreme, dar am vrut ca în aceste momente în care predomină teama de boală, distanțarea socială și masca și când se anunță că târgurile de Crăciun nu se vor mai se organiza, să oferim clienților, în acele câteva momente petrecute la noi, o atmosferă de poveste generatoare de calm și de bine.” Așadar, chiar și în condițiile impuse de distanțarea socială, ei își mențin în continuare legătura cu clienții, munca lor fiind „mai mult decât o simplă vânzare și servire a unui produs.”

[:en]Gheorghe Popa, franchised 5 to go Bucureștii Noi, turned his cafe into a family business. We find out together why they chose 5 to go and how the management of their own business changed their lives.

Although he wanted to start a family business since he lived with his family in Cluj, Gheorghe never found the right moment: “The idea of ​​opening a family business has long been on my mind. I analyzed various business possibilities, including opening a cafe, I made plans, calculations, but always something determined me to postpone the moment. “

It was his daughter, Beatrice, who convinced him that it was time to embark on the path of entrepreneurship. Thus, they reunited their family in Bucharest and started to make their business plan: “I presented to my daughter the business ideas I had over time, the advantages and risks I identified. Thus, we came to the conclusion that a cafe would be a family business that would suit us and in which we could all be involved, and the idea was embraced by the rest of the family. “

Even though he left Cluj, Gheorghe always considered that in our country he has all the necessary resources and can put into practice what he wanted: “The idea of ​​promoting Romanian products and local entrepreneurship delighted us and we wanted to support them by getting involved in a business that was created and developed in Romania.”

Having no experience in the HoReCa area and not knowing exactly where to start, the franchise concept was exactly what they needed: “Studying the franchise possibilities on the market, I came to the conclusion that the 5 to go franchise is the most appropriate. The meeting with the 5 to go representatives was decisive for us. I left the meeting with Lucian convinced that this is what we need to do. Moreover, in our neighborhood there was no other cafe and thus, 5 to go Bucureștii Noi was born. ”

After choosing a welcoming, warm and bright space in which customers can feel comfortable, nothing stopped them: “I learned new things about the fascinating world of coffee, about what it means to be a barista, about recipes, about how much it matters customer interaction and how you can grow your business through different strategies. We have learned to have more patience, tolerance, to overcome ourselves every day. We always tried to keep in touch with each other, those in the bar and those outside it, to form a team. ”

They managed to overcome the challenges of the pandemic together, working as a team and they are happy to see an evolution of their business every day: “We are glad that most of our customers are satisfied and come back, and the number of those who cross our threshold grows almost daily. “

Because the way they greet their customers once they cross the threshold of the cafe is very important to them, they recently decorated the cafe in the spirit of Christmas: “Social distancing and the mask, along with the announcement that the Christmas fairs will no longer be organized, we wish to offer customers, in those few moments spent with us, a fairytale atmosphere generating calm and well-being. ” So, even under the conditions imposed by social distancing, they continue to keep in touch with customers, their work being “more than just selling and serving a product.”

Concluzie