Publicat 2017-05-07 15:00:07
Laura Poenaru
Află povestea antreprenorului care stă în spatele locației 5 to go
laura
Despre Laura Poenaru

[:ro]După o carieră corporate de peste 15 ani, în mai multe multinaționale, Laura a considerat că a venit momentul să facă o schimbare în viață sa profesională. Astfel, a început o nouă etapă în carieră, cea de antreprenor local.

Laura consideră că România este țara în care trebuie să facă performanță și crede cu tărie că se poate și aici și că mulți oameni pot reuși în domeniul antreprenorial, fiind după cum spune ea, mândră că se poate alătura lor prin acest proiect pe care l-a demarat împreună cu ceilalți antreprenori care fac parte din lanțul 5 to go.

A ales să își înceapă drumul antreprenorial cu 5 to go citind într-o dimineață presa alături de o cească de cafea și descoperind conceptul lanțului de cafenele ce vinde orice produs cu 5 lei.  Ideea i s-a părut strălucită!

“Am mai căutat câteva informații apoi a mai durat ceva timp până când am luat legătura cu echipa 5 to go. După o perioadă ne-am întâlnit, premizele de business nu erau cele mai favorabile însă când au venit Radu și Lucian să vadă spațiul pe care l-am găsit, lucrurile s-au schimbat. În concluzie, eu am ales 5  to go pentru că mi-a plăcut conceptul, pentru că îmi plăcea cafeaua și pentru că voiam să fac ceva ce nu mai făcuse nimeni în orașul meu .” Laura Poenaru, Francizat 5 to go Craiova.

Locația a fost deschisă în plină iarnă, în luna Decembrie iar afară erau -6 grade. Emoțiile nu au încetat să apară fiind o perioadă mai puțin prielnică comerțului stradal. Cu totate acestea, Laura avea încredere că o să fie bine, “pur și simplu știam” spune ea, iar acest lucru nu a întârziat să se concretizeze. Acum 5 to go Craiova este un business local de succes, iar Laura este mereu prezentă în cafenea și se implică în toate aspectele de gestionare a business-ului, atât economic și administrativ, cât și din punct de vedere al imaginii pe plan local și al colaborarilor cu diverse organizații din Craiova.

Întrebând-o despre cele mai frumoase amintiri legate de 5 to go, Laura ne-a răspuns că sunt foarte multe, începând cu seara precedentă deschiderii, însă, cu toate acestea, una dintre cele mai frumoase amintiri s-a înfăptuit “când grupul de copii de la Colegiul Național Carol au întrat în cafeanea într-o zi geroasă și au umplut spațiul cu zâmbetele și tinerețea lor. Îmi sunt tare dragi, le știu și acum numele, Ioana, Sorina, Daria, Elena, Chiara, Arina, Adnana…și nu numai ei, toți îmi sunt tare dragi. Sunt copii foarte inteligenți care vor schimba multe în societatea noastră.” declară Laura.

5 to go este despre oameni și le mulțumim cu fiecare ocazie tuturor celor care ne-au susținut și ne susțin în continuare: clienți, francizați și parteneri.

Smile, there is coffee ![:en]After 15 years of corporate career, in several multinationals, Laura felt it was time to make a change in her professional life. Thus, a new career stage began, that of local entrepreneur. Laura considers that Romania is the country where she has to perform and strongly believes that here many people can succeed in the field of entrepreneurship, as she says, proud that she can join them through this project she started. Along with other entrepreneurs who are part of the 5 to go chain.

She chose to start her entrepreneurial journey with 5 to go, reading the morning press with a cup of coffee and discovering the concept of coffees that sells any product for 5 lei. The idea seemed brilliant!

“I searched for some information and then it took some time until I got in touch with the 5 to go team. After a while we met, the business premises were not the most favorable but when Radu and Lucian came to see the space we found, things changed. In conclusion, I chose 5 to go because I liked the concept, because I liked the coffee and because I wanted to do something that no one else had done in my city. ”Laura Poenaru, Franchisee 5 to go Craiova.

The location was opened in the middle of winter, in December and outside were -6 degrees. Emotions did not cease to appear as a period less favorable to the street trade. However, Laura was confident that it would be okay, “I just knew” she says, and this did not take long to materialize. Now 5 to go Craiova is a successful local business, and Laura is always present in the cafe and is involved in all aspects of business management, both economically and administratively, as well as from the point of view of the image locally and collaborations with various organizations in Craiova.

Asking her about the most beautiful memories related to 5 to go, Laura replied that there were many, starting with the evening before the opening, but nonetheless, one of the most beautiful memories occurred “when the group of children at Carol National College went into the cafe on a hot day and filled the space with their smiles and youth. They are very dear to me, I now know their names, Ioana, Sorina, Daria, Elena, Chiara, Arina, Adnana … and not only them, they are all dear to me. They are very intelligent children who will change a lot in our society, ”says Laura.

5 to go is about people and we thank each and every one of those who have supported us and continue to support us: customers, franchisees and partners.

Smile, there is coffee ![:]

Concluzie