Publicat 2019-02-15 11:34:46
Mihai Gordon
Află povestea antreprenorului care stă în spatele locației 5 to go
2
Despre Mihai Gordon

[:ro]Mihai Gordon, francizat 5 to go Crângași, își amintește, după aproape 2 ani de la deschiderea cafenelei, că decizia de a deveni antreprenor a apărut sub forma unei dorințe de a evolua profesional și personal dar și de a-și gestiona veniturile în mod direct.

Deși activase în domenii din cele mai diverse până atunci, Mihai a simțit că nu aceea era direcția în care visul lui avea să se împlinească. A prospectat piața și așa a ales 5 to go.

Dorind să fie independent atât financiar cât și profesional, dar și cu convingerea că România este un loc în care lipsește doar inițiativa și un plan bine pus la punct, Mihai și-a dorit să dezvolte un brand nou, 100% românesc, unde calitatea serviciilor și a produselor să fie o prioritate.

“Am ales 5 to go pentru că este un brand cu potențial, cu produse calitative și cu prețuri pentru toate buzunarele, dar cred că ceea ce m-a determinat să vreau să fiu parte din povestea aceasta s-ar traduce prin siguranță. Am crezut și mi se confirmă în fiecare zi că oamenii apreciază business-urile autentice.”spune Mihai, francizat 5 to go Crângași.

Mai mult, pentru acesta, business-ul 5 to go a reprezentat ceea ce chiar el numește “luminița de la capătul tunelului” pentru că odată cu dezvoltarea business-ului, Mihai a ajuns să cunoască oameni noi, de calitate și să dezvolte o reală comunitate în jurul cafenelei sale. Preocupat în totalitatea în activitatea cafenelei sale, acesta a descoperit că, dincolo de responsabilitatea profesională, conceptul 5 to go a stat și la baza dezvoltării sale personale.

“5 to go a avut un impact deosebit asupra mea, mi-a sculptat concepțiile, mi-a lărgit orizonturile și m-a făcut să am o perspectivă mult mai concretă asupra vieții mele și a planurilor de viitor.”

De când face parte din povestea 5 to go, Mihai și-a descoperit pasiunea pentru cafea și pentru interacțiunea cu oamenii. Clienții care îi trec zi de zi  pragul și cărora reușește să le facă diminețile mai frumoase și mai ușoare sunt motivația lui principală. Deși a lucrat și în trecut cu și printre oameni, acesta spune că ceea ce îi place cel mai mult în acest domeniu de activitate este familiaritatea din relația cu clienții; o relație pe care o descrie cu bucurie și care l-a motivat încă de la început.

Cafeneaua din Crângași a devenit locul în care s-au legat prietenii și în care a început cu adevărat experiența de antreprenor. Mihai își amintește chiar și acum, plin de emoție, prima zi în care a deschis cafeneaua. “Retrăiesc cu plăcere nerăbdarea și entuziasmul care țâșnea din mine. Aveam senzația că visez cu ochii deschiși. ” Mihai Gordon, francizat 5 to go Crângași.[:en]Mihai Gordon, franchisee 5 to go Crângaşi, recalls, almost two years after the opening of the coffeeshop, that the decision to become an entrepreneur appeared in the form of a desire to evolve professionally and personally but also to manage its income directly.

Though he had worked in the most diverse areas until then, Mihai felt that this was not the direction in which his dream would be fulfilled. He prospered the market and so chose 5 to go.

Wishing to be both financially and professionally independent, but also with the conviction that Romania is a place where only the initiative and a well-planned plan are missing, Mihai wanted to develop a brand new, 100% Romanian, where the quality of services and products to be a priority.

“I chose 5 to go because it is a brand with potential, with quality products and priced for all pockets, but I think what made me want to be part of this story would be safe. I have believed and it is confirmed every day that people appreciate genuine business, “says Mihai, franchisee 5 to go Crângaşi.

Moreover, for this, the 5 to go business represented what he himself calls the “tunnel end light” because with the development of the business, Mihai came to meet new, high-quality people and to develop a real community around his café. Concerned about the entire activity of his café, he discovered that, beyond professional responsibility, the 5 to go concept was at the basis of his personal development.
“5 to go has had a great impact on me, it has sculpted my concepts, widened my horizons, and made me have a more concrete perspective on my life and plans for the future.”

Since she’s part of the 5 to go story, Mihai has discovered her passion for coffee and interacting with people. Clients who pass by the threshold and manage to make them mightier and lighter mornings are his main motivation. Although he has previously worked with and amongst people, he says that what he likes the most in this area of ​​activity is familiarity with customer relationships; a relationship he describes with joy and motivating him from the beginning.

The Crângaşi Café became the place where friends were tied up and in which the entrepreneur really started to experience. Mihai remembers even now, full of emotion, the first day he opened the café. “I am delighted with the impatience and enthusiasm that sprang from me. I had the feeling that I was dreaming with my eyes. “Mihai Gordon, franchisee 5 to go Crângaşi.[:]

Concluzie