Publicat 2020-10-29 14:51:56
Mircea Cazimir
Află povestea antreprenorului care stă în spatele locației 5 to go
WhatsApp-Image-2020-10-28-at-11.04.02
Despre Mircea Cazimir

[:ro]Mircea Cazimir, de la client înrăit la francizat 5 to go Națiunile Unite, ne povestește despre ce l-a motivat să aleagă un business românesc și ce a învățat de când a ales să pășească în lumea antreprenoriatului.

La bază, Mircea este inginer în domeniul auto. El a lucrat într-o corporație timp de cinci ani, dintre care doi i-a petrecut lucrând în străinătate. Însă, când s-a întors înapoi în țară, și-a dat seama că are nevoie de o schimbare: “Când m-am întors în România la sfârșitul proiectului, mi-am dat seama că îmi doresc să fac mai mult decât inginerie și mai ales, îmi doresc să fac ceva pentru mine, să am ceva al meu.”

Deși a acceptat să lucreze în străinătate pentru experiența profesională, Mircea nu s-a gândit niciodată să se mute definitiv acolo: “Am fost, am văzut, mi-a plăcut, dar nu e pentru mine. Aici am prietenii, am familia. În orice țară ai merge, niciodată nu te-ai simți ca în țara ta, ca acasă.”

Astfel, prin franciza 5 to go a descoperit o modalitate de a rămâne alături de cei dragi, dar și de a-și porni propriul business 100% românesc. El ne mărturisește că este client 5 to go încă de când a apărut conceptul pe piață și că încă de atunci i s-a părut o idee inovativă: “Prima dată când am mers să cumpăr o cafea de la 5 to go mi-am dat seama cât de tare este ideea ca fiecare produs să aibă un preț exact: 5 lei. Consider că raportul calitate-preț este unul foarte bun, poți să bei o cafea bună la un preț corect. În același timp, consider că este o soluție destul de accesibilă pentru cineva care își dorește propria afacere, dar care are un buget limitat.”

Timpul investit în afacerea să nu a fost unul pierdut. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-a învățat a fost cât de important este să fii 100% implicat ca business-ul să funcționeze la capacitate maximă. A descoperit, totodată, cât este de vital să fii prezent în fiecare zi în locație și să comunici cu clienții tai că aceștia să revină cu drag: “Să devin antreprenor 5 to go m-a ajutat să mă dezvolt atât pe plan profesional, cât și personal. Pe plan profesional am învățat ce înseamnă să ai propriul tău business, să ai resposabilități mult mai mari. În același timp consider că zi de zi învăț ceva nou. Nu doar că am învățat la început cum se prepară corect o cafea bună, ceea ce dintotdeauna am dorit să învăț, dar am și învățat cum să fac față diverselor provocări apărute în timp. ”

Cât despre planul personal, Mircea s-a dezvoltat comunicând cu clienții sai, creându-și o comunitate strânsă de oameni ce revin în cafenea: “Zi de zi vorbesc cu clienții din diferite domenii de activitate. Primesc sfaturi despre ce ar trebui să îmbunătățesc prin cafenea, primesc feedback legat de produsele noastre și încerc să mă conformez cerințelor.”

Pentru Mircea, unul dintre cele mai semnificative momente a fost și unul dintre cele mai dificile. Din cauza faptului că a preluat o locație deja existentă, el a fost nevoit să se ridice la așteptările clientelei deja formate, dar și la așteptările celor care îi treceau pragul cafenelei pentru prima oară. Însă, această provocare l-a îndemnat să fie și mai atent și mai grijuliu față de clienții săi, ceea ce a contribuit semnificativ la dezvoltarea afacerii sale.

[:en]Mircea Cazimir, from an avid client to a 5 to go franchisee, tells us about what motivated him to choose a Romanian business and what he learned since he chose to enter the world of entrepreneurship.

Basically, Mircea is an engineer in the automotive field. He worked in a corporation for five years, two of which he spent working abroad. But when he returned to the country, he realized that he needed a change: “When I returned to Romania at the end of the project, I realized that I want to do more than engineering and especially , I want to do something for myself, to have something of my own. ”

Although she agreed to work abroad for professional experience, Mircea never thought of moving there permanently: “I was, I saw, I liked it, but it’s not for me. Here I have friends, I have family. In any country you go, you would never feel at home.”

Thus, through the 5 to go franchise, he discovered a way to stay with his loved ones, but also to start his own 100% Romanian business. He confesses to us that he has been a 5 to go customer since the concept appeared on the market and that since then he thought it was an innovative idea: “The first time I went to buy a 5 to go coffee I realized how cool is the ideea that each product has an exact price: 5 lei, I think the value for money is very good, you can drink a good coffee at a fair price, at the same time, I think it is a fairly affordable solution for someone who wants their own business but has a limited budget.

The time invested in the business was not wasted. One of the most important things he learned was how important it is to be 100% involved for the business to run at full capacity. He also discovered how vital it is to be present every day at the location and to communicate with your clients that they would like to return: “Becoming a 5 to go entrepreneur helped me to develop both professionally and personally. Professionally, I learned what it means to have your own business, to have much greater responsibilities. At the same time, I consider that I am learning something new every day. Not only did I learn at the beginning how to make good coffee correctly, which I always wanted to learn, but I also learned how to deal with the various challenges that arose over time. “

As for the personal plan, Mircea developed by communicating with his customers, creating a close community of people who return to the cafe: “Every day I talk to customers from different fields of activity. I get advice on what I should improve in the cafe, I get feedback on our products and I try to comply with the requirements. ”

For Mircea, one of the most significant moments was one of the most difficult. Due to the fact that he took over an already existing location, he had to live up to the expectations of the already formed clientele, but also to the expectations of those who crossed the threshold of the cafe for the first time. However, this challenge prompted him to be even more attentive and caring to his customers, which significantly contributed to the development of his business.

Concluzie