Publicat 2020-10-08 11:50:01
Oana Oprescu
Află povestea antreprenorului care stă în spatele locației 5 to go
WhatsApp-Image-2020-10-07-at-10.07.48
Despre Oana Oprescu

[:ro]Oana Oprescu – Aflăm împreună de la francizata noastră din Câmpina cum a decis să facă pasul spre antreprenoriat și ce a determinat-o să aleagă 5 to go.

Timp de 17 ani Oana a lucrat la o multinațională. Job-ul ei includea deplasări în toată România, dar și multe ore petrecute la birou care au devenit ușor ușor din ce în ce mai obositoare. Astfel, volumul încărcat de muncă și deplasările tot mai lungi și mai dese au început să stea în calea timpului petrecut cu familia.

”Toate acestea m-au determinat să caut ceva ce îmi permite să fiu “acasă”, ne spune ea. Așa că, în ciuda faptului că la început nu era deloc adepta cofeinei, s-a decis să se alăture lanțului de cafenele 5 to go.

Ceea ce a atras-o și pe ea, ca pe mulți alti francizați, a fost ideea de brand 100 % românesc: “Avem o țară frumoasă,  aici m-am născut, aici am crescut și consider că aici pot evolua frumos.” Cafenelele 5 to go le-a descoperit chiar într-una dintre deplasările ei, la Pitești: “Atenția mi-a fost captată de o cafenea micuță,  cochetă, cu un design modern. Mi-a plăcut de când am intrat pe ușă și mi-a rămas în suflet. Ajunsă acasă, am discutat cu soțul meu, după care a urmat o întreagă campanie de documentare și am picat de acord că această franciză mi s-ar potrivi de minune.”

Oana a venit cu propunerea unui spațiu generos de 70 mp într-un oraș din provincie, fiind o premieră la momentul respectiv. Co-fondatorii, Radu Savopol și Lucian Badilă, au fost întotdeana receptivi la dorințele și ideile viitorilor francizați, așa că nu la mult timp după aceea a luat naștere 5 to go Câmpina.

Din 2018, de când a deschis și până în prezent, Oana s-a bucurat de fiecare moment în care a crescut alături de business-ul ei. Este un drum plin de urcușuri și coborâșuri, în fiecare zi poți întâmpina o nouă provocare, însă asta nu a împiedicat-o să vadă întotdeauna partea plină a paharului:  „A fost și este o perioadă foarte grea, încărcată, dar nu-i simțim dificultatea. N-am avut nicio clipă sentimentul că nu vom reuși. “

„Dacă pentru mulți, 5 to go înseamnă acele cinci minute de a se bucura de o cafea caldă și bună, pentru mine înseamnă acele 5 minute în care viața mi s-a schimbat radical: în care am văzut o cafenea în Pitești, mi s-a trezit curiozitatea, m-am informat, am încercat și am câștigat. Pe scurt, 5 to go într-o nouă viață!”

Au existat multe momente semnificative în acești doi ani. Ziua deschiderii, aniversarea primului și celui de-al doilea an sunt doar câteva dintre acestea. 5 to go Campina a devenit repede locul preferat al întâlnirilor adolescentine, al discuțiilor de afaceri, al concertelor destinate unui public avizat și restrâns, al găzduirii vernisajelor de pictură, dar și al evenimentelor caritabile: “5 to go este despre echipă, despre clienți mulțumiți, despre zâmbete și culoare.”

[:en]Oana Oprescu – Let’s find out together from our franchise in Câmpina how she decided to take the step towards entrepreneurship and what determined her to choose 5 to go.

For 17 years Oana worked at a multinational. Her job included traveling all over Romania, but also many hours spent at the office that became more and more tiring. Thus, the volume of work and travel for several months started to stand in the way of time spent with family.

“All of this led me to look for something that would allow me to be at home,” she tells us. So, despite the fact that at first Oana was not a fan of caffeine at all, she decided to join the 5 to go coffee chain.

What attracted her, like many other franchisees, was the idea of ​​a 100% Romanian brand: “We have a beautiful country, I was born here, I grew up here and I think I can evolve beautifully here.” She discovered the 5 to go cafes right during one of her trips, in Pitești: “My attention was caught by a small, chic café with a modern design. I’ve loved it since I walked in the door and it’s stuck in my heart. When I got home, I talked to my husband, followed by an entire documentary campaign, and I agreed that this franchise would suit me perfectly. ”

Oana came up with the proposal of a generous space of 70 square meters in a city in the province, being a premiere at the time. The co-founders, Radu Savopol and Lucian Badilă, have always been receptive to the wishes and ideas of future franchisees, so not long after that, 5 to go Câmpina was born.

Since 2018 and until now, Oana has enjoyed every moment she grew up along her business. It is a road full of ups and downs, every day you can face a new challenge, but that did not stop her from always seeing the full side of the glass: “It was and is a very difficult, busy period, but we do not feel the difficulty. I never had the feeling that we would not succeed. If for many, 5 to go means those five minutes to enjoy a hot and good coffee, for me it means those 5 minutes in which my life changed radically: in which I saw a cafe in Pitesti, my curiosity awoke, I informed myself, I tried and I won. In short, 5 to go in a new life!”

There have been many significant moments in these two years. Opening day, the anniversary of the first and second year are just some of them. 5 to go Campina quickly became the favorite place for teenage meetings, business discussions, concerts for a knowledgeable and restricted audience, hosting painting openings, but also charitable events: “5 to go is about the team, about satisfied customers, about smiles and color. ”

Concluzie