Publicat 2020-09-17 12:10:05
Răzvan Voicu
Află povestea antreprenorului care stă în spatele locației 5 to go
WhatsApp-Image-2020-09-17-at-12.07.37-1
Despre Răzvan Voicu

[:ro]Răzvan Voicu – antreprenor și francizat 5 to go, ne povestește cum a luat decizia de a-și deschide propria cafenea și ce l-a ambiționat să pornească pe acest drum.

Pentru Răzvan, ideea de antreprenor nu era străină. Dintotdeauna și-a dorit să ia decizii pe cont propriu și să-și desfășoare activitatea așa cum consideră de cuviință. Totdata, pentru el a contat foarte mult inițiativa personală, căutând în permanență locuri ce îi permit să se dezvolte atât pe plan personal, cât și profesional: „Așa că, trecerea de la calitatea de salariat la cea de antreprenor a venit de la sine, în mod natural, din dorința de a fi propriul meu stăpân și de a decide eu pentru mine ce este și cum este mai bine.”, spune el.

Chiar dacă mulți antreprenori sunt tentați să-și înceapă un nou business în străinătate, Răzvan consideră că și în România se poate construi o afacere de succes. Alegerea de a rămâne în țară și de a-și porni afacerea aici a fost simplă pentru el: „Aici m-am născut, aici am crescut, aici am familia și nu ne-am gândit să plecăm în altă țară. Deci, cu încredere în viiitor, am optat pentru România.”

De la bun început, Răzvan a avut intenția de a-și începe un business în domeniul HoReCa. După mai multe discuții cu prietenii și familia, nu era sigur în ce direcție să pornească. Aici a intervenit 5 to go și pasiunea pentru cafea: „Am băut un cappuccino de la 5 to go. Mi s-a părut incredibil, în centrul Bucureștiului, o cafea atât de bună, la numai 5 lei!”. Ceea ce l-a impresionat în mod special au fost calitatea cafelei, prețul, dar și faptul că este vorba de un brand 100% românesc.

La scurt timp după, nu a mai așteptat și a început să se intereseze de condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a deveni francizat: “Imediat m-am interesat de condițiile de francizare și mi s-au părut extrem de atrăgătoare: prietenoase pentru francizat, redevența rezonabilă, investiția inițială suportabilă – la acestea adăugându-se câștigurile substanțiale și posibilitatea de a lucra cu ce îmi place.”

Imediat ce a intrat în familia 5 to go, Răzvan mărturisește că s-a simțit onorat: „Am și învățat multe lucruri despre business, în general, și despre cel cu cafea, în special. Am avut și ocazia de a cunoaște oameni deosebiți, curajoși, deschiși și de a-mi lărgi orizonturile.” Astfel, a reușit pas cu pas să-și dezvolte business-ul și să-l consolideze alături de echipa 5 to go.

Ziua deschiderii este mereu un moment emoționant pentru fiecare nou francizat. Însă, după muncă și răsplată. Răzvan ține minte și acum reacția fiicei lui când a intrat în cafenea în ziua deschiderii, a fost foarte încântată, la fel și cei care vin în fiecare zi de atunci să-și savureze cafeaua în locația 5 to go Măgurele.

[:en]Răzvan Voicu – entrepreneur and 5 to go franchisee, tells us how he decided to open his own cafe and what made him start on this path.

For Răzvan, the idea of ​​an entrepreneurship was no stranger. He has always wanted to make decisions on his own and to carry out his activity as he sees fit. At the same time, personal initiative mattered a lot to him, constantly looking for places that allow him to develop both personally and professionally: “So, the transition from being an employee to being an entrepreneur came naturally, out of the desire to be my own master and to decide for myself what is and how it is better. ”, he says.

Even if many entrepreneurs are tempted to start a new business abroad, Răzvan believes that a successful business can be built in Romania as well. The choice to stay in the country and start his business here was simple for him: “Here I was born, here I grew up, here I have a family and we did not think of going to another country. So, with confidence in the future, I opted for Romania. “

From the very beginning, Răzvan had the intention to start a business in the HoReCa field. After several discussions with friends and family, he wasn’t sure which way to start. Here came 5 to go and the passion for coffee: “I drank a cappuccino from 5 to go. It seemed incredible to me, in the center of Bucharest, such a good coffee, for only 5 lei! ”. What particularly impressed him were the quality of the coffee, the price, but also the fact that it is a 100% Romanian brand.

Shortly afterwards, he did not wait and began to inquire about the conditions he had to meet in order to become a franchisee: “Immediately I became interested in the franchising conditions and I found them extremely attractive: friendly for the franchisee, the reasonable royalty, the initial investment bearable – to which are added the substantial potential gains and the opportunity to work with what I like. ”

As soon as he joined the 5 to go family, Răzvan confesses that he felt honored: “I also learned a lot about business, in general, and about coffee, in particular. I also had the opportunity to meet special, brave, open people and to broaden my horizons. ” Thus, step by step, he managed to develop his business and consolidate it together with the 5 to go team.

The opening day is always an emotional moment for every new franchisee. But after work and reward. Răzvan remembers the reaction of his daughter when she entered the cafe on the opening day, she was super excited, as well as those who come every day since then to enjoy their coffee in the 5 to go Magurele location.

Concluzie