Publicat 2017-12-05 19:54:05
Sara Enache
Află povestea antreprenorului care stă în spatele locației 5 to go
sara
Despre Sara Enache

[:ro]

Sara Enache- 5 to go Pache Protopopescu 21, București.

Sara Enache, în vârstă de 25 de ani, este make-up artist și spune ea că și-a dorit dintotdeauna să dețină o locație mică și cochetă, în care să își întâmpine clientele cu cafea de calitate și cu un desert bun. Trecând deja prin prima experiență similară, și anume deschiderea primului său studio de machiaj, cunoștea deja ce presupune un business bazat pe interacțiunea cu clientul.

“Oportunitatea de a avea în jurul meu exemple de oameni creativi și prietenoși ca Radu și Lucian, mi-a dat curajul de a mă avânta și de a îmbina pasiunea pentru machiaj cu plăcerea de a-mi savura cafeaua într-un loc care să mă reprezinte.” Sara Enache – francizat 5 to go Pache Protopopescu 21.

Sara a ales să devină antreprenor din mai multe motive. Primul ar fi faptul că poate alege strategiile potrivite de promovare ale business-ului său, iar asta o ajută să își poată exprima creativitatea. Pe de altă parte, un alt aspect care a încântat-o este acela că un business propriu îi oferă libertatea de a-și organiza programul așa cum dorește la locul de muncă.

S-a hotărât să își asume rolul de antreprenor român pentru că “Îmi doresc să mă dezvolt pe plan profesional în țara natală. Consider că este suficient să îți dorești, locul sau țara nefiind un pilon relevant. În plus, sunt o iubitoare de cafea și faptul că îi cunoșteam pe Radu și pe Lucian, m-a facut să îmi doresc foarte mult să intru în familia 5 to go și să  fac cât mai cunoscut brandul împreună cu ei.” Sara Enache -francizat 5 to go Pache Protopopescu 21. 

Colaborarea cu 5 to go  a avut un impact pozitiv, ne spune Sara. Ea mai deținea un business și astfel unindu-le, a creat un concept nou, coffee shop & make-up studio concept place. Acest model de lifestyle business a fost îmbrățișat cu succes de către clienții Sarei.

 “Cea mai frumoasă experiență cu locația mea mi s-a părut aceea când am fost felicitată de către cliente pentru ideea de a îmbina cele două activități, starea pozitivă pe care mi-au transmis-o și încrederea de a merge mai departe.”, afirmă Sara. 

[:en]

Sara Enache- 5 to go Pache Protopopescu 21, Bucharest.

Sara Enache, 25, is a make-up artist and says she has always wanted to have a small, stylish place where she could meet her clients with quality coffee and good dessert. Already going through the first similar experience, namely the opening of her makeup studio,s he already knew how to manage a business based on customer interaction.

“The opportunity to have around me examples of creative and friendly people like Radu and Lucian, gave me the courage to go ahead and combine my passion for makeup with the pleasure of enjoying my coffee in a place that  represents me.”Sara Enache – franchisee 5 to go Pache Protopopescu 21Sara Enache- 5 to go Pache Protopopescu 21, București.

Sara chose to become an entrepreneur for several reasons. The first is that she can choose the right strategies to promote the business, and this helps her to express her creativity. On the other hand, another aspect that delighted her is that her own business offers the freedom to organize her program as she wishes.

She decided to take on the role of Romanian entrepreneur because “I want to develop myself professionally in my native country. I think it is sufficient to wish, as the place or country is not a relevant pillar. In addition, I am a coffee lover and the fact that I knew Radu and Lucian, made me really want to be a part of 5 to go family and to grow the awarness of the brand. ”Sara Enache -francised 5 to go Protopopescu Pache 21.

Working with 5 to go had a positive impact, Sara tells us. She also owned a business and thus joining them, created a new concept, coffee shop & make-up studio concept place. This model of business and lifestyle has been successfully embraced by Sara’s clients.

“The most beautiful experience with my location seemed to me when I was congratulated by the client for the idea of ​​combining the two activities, the positive state they conveyed to me and the confidence to go on,” says Sara.

5 to go is about people, and we thank them with every opportunity to all those who have supported and continue to support us, customers, franchisors and partners.

Smile, there’s coffee ![:]

Concluzie