МЕСТЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

Какво прави всяко място на 5 to go специално?
Историята зад предприемачите #5togo.

Предстоят още 5 предприемачи

Хора с различни истории и стремежи, но обединени в голяма общност от местни предприемачи от смелост и решителност.
Тяхната история един ден ще бъде ВАШАТА история.
Публикувано от Джон

14.12.2023 г

Андрю Ангел
Публикувано от Джон

14.12.2023 г

Кристиан и Сичи Йонеску
Публикувано от Джон

14.12.2023 г

Виктор Лазареску
Публикувано от Джон

14.12.2023 г

Мария Потлог
Публикувано от Джон

21.11.2023 г

Кристина Текучану
Публикувано от Джон

10.10.2023 г

Евиси и Алекс Крецу