ул. Михай Еминеску 2-4, Миеркуря Чук, съд. Пръхтене