Adatvédelmi irányelvek

A Társaság a Felhasználók személyes adatainak sorozatát dolgozza fel (akár regisztráltak, akár nem), amikor a https://fivetogo.ro/ weboldalt és/vagy a cégünk által kínált bármely Szolgáltatást használják.
Ez az adatvédelmi szabályzat leírja, hogy milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel, hogyan használjuk fel azokat, milyen lehetőségei vannak ezzel a kezeléssel kapcsolatban, valamint azt, hogy miként tartjuk tiszteletben az Ön, mint érintett jogait a személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében. személyes adatok, beleértve az (EU) 2016/679 rendeletet („GDPR”).
AZ OLDAL VAGY BÁRMELY SZOLGÁLTATÁSUNK HASZNÁLATA ELŐTT AJÁNLJUK, HOGY FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A SZABÁLYZATOT, HOGY MEGÉRTSE SZEMÉLYES ADATAI FELDOLGOZÁSÁNAK HOGYAN.

1. KIT FELELŐS AZ ÖN ADATAI FELDOLGOZÁSÁÉRT?

5 A romániai székhelyű TO GO CONCEPT SRL a személyes adatok kezelője a személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően, beleértve a GDPR-t is, a Felhasználók személyes adataira vonatkozóan a https:/ /fivetogo.ro/ weboldalon keresztül gyűjtött és feldolgozott weboldalon keresztül. és/vagy a Webhelyen keresztül vagy azzal kapcsolatban kínált Szolgáltatásokkal összefüggésben.
A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban a Társaság az alábbi elérhetőségeken érhető el: [email protected]

2. MILYEN ADATOKAT FELDOLGOZUNK?

A társaság feldolgozza az Ön által megadott személyes adatokat, amikor Ön az Oldalt használja, regisztrál oldalunkra, szerződést köt szolgáltatással, feliratkozik kampányainkra (és/vagy partnereinkkel közösen szervezett kampányainkra), kereskedelmi kommunikációt kíván kapni, vagy részt kíván venni felmérések és kérdőívek kitöltése, vagy lépjen kapcsolatba velünk bármilyen kommunikációs eszközzel. cím, telefon, e-mail és egyéb közölt személyes adatok) csak a kapcsolatfelvételi űrlap alján található kifejezett elfogadás ellenőrzése után kerülnek tárolásra és feldolgozásra. Ezenkívül cookie-kat és hasonló technológiákat használunk az Ön és eszközeinek felismerésére az emberek sütiket használnak. Ezen technológiák használatának módját a Cookie-kra vonatkozó szabályzat írja le.

3. SZEMÉLYRE VONATKOZÓ AJÁNLATOK NYÚJTÁSA

Bizonyos helyzetekben felhasználhatjuk az Öntől gyűjtött információkat az értékesítési és/vagy marketingcsapatainktól a Vállalattal folytatott interakciójáról kapott adatokkal kombinálva kommunikációs marketingünk kontextusában. Hatékonyabbá kívánjuk tenni marketingünket azáltal, hogy ügyfeleinknek releváns és személyre szabott termékeket/szolgáltatásokat kínálunk [Emellett, ha beleegyezik, részletes elemzést is végezhetünk az Ön érdeklődési köréről és preferenciáiról a velünk való interakcióból származó információk alapján. valamint harmadik felektől (pl. webböngészés-elemző technológiákon keresztül) szerzett adatok kombinálásával, hogy az Ön igényeinek és preferenciáinak megfelelő kereskedelmi kommunikációt küldjünk Önnek] Különféle jelentéseket, elemzéseket és statisztikai tanulmányokat készíthetünk szervezett marketingkampányokkal és azok sikerével, értékesítésével/feldolgozásával kapcsolatban tevékenység.

4. A VELÜNK ALÁÍRTOTT SZERZŐDÉS VÉGREHAJTÁSA

Szolgáltatásnyújtás igénylése esetén bizonyos, e célokhoz szükséges személyes adatokat kezelhetünk (pl. vezeték- és keresztnév, szállítási/szállítási cím, tranzakciós adatok stb.)

5. A FELHASZNÁLÓK ÉS A TÁMOGATÁS KÖZÖTTI KAPCSOLAT KEZELÉSE

Érdekünk, hogy megfelelő szolgáltatásokat kínáljunk a Webhelyen keresztül minden olyan személy számára, aki hozzáfér. Ezért egy sor személyes adatot kezelünk a Webhely Felhasználóival való kapcsolattartás céljából, például amikor különböző kérdésekkel vagy kérésekkel fordulnak hozzánk a Webhely funkcionalitásával kapcsolatban, a Vállalatnak az Oldalon keresztül kínált szolgáltatásaival kapcsolatos kérdésekkel stb. Jogalap: art. GDPR 6(1)(f) – jogos érdekünk, amely a megfelelő szolgáltatások nyújtásához fűződő érdekünkből áll.

6. AZ OLDAL MŰKÖDÉSÉRE, SÜTIKRE ÉS HASONLÓ TECHNOLÓGIÁKRA VONATKOZÓ ELEMZÉS ÉS STATISZTIKÁK

A Felhasználók által biztosított vagy a Szolgáltatások használatával összefüggésben gyűjtött személyes adatokat felhasználhatjuk Szolgáltatásainkkal kapcsolatos elemzések és statisztikák készítésére, beleértve a Webhely működését vagy a Szolgáltatások kínálatát. Az általunk készített elemzések és statisztikák segítenek abban, hogy jobban megértsük, hogyan javíthatnánk Szolgáltatásainkat vagy a Webhely funkcióit. Ezenkívül cookie-kat és hasonló technológiákat használnak az érdeklődésen alapuló hirdetés biztosítására.

7. KAPCSOLAT SZOCIÁLIS HÁLÓKON KERESZTÜL

Különféle összekapcsolási mechanizmusokat vezettünk be a közösségi oldalakkal, mint például a Facebook, a Twitter, a YouTube és az Instagram, hogy könnyebben hozzáférhessen az általunk az Oldalon és/vagy kapcsolódó fiókjainkhoz, ha hozzáfér ha tartalmat tett közzé ezeken a közösségi hálózatokon, megjegyzést fűzött azokhoz, vagy a Facebook-fiókon keresztül éri el a Weboldalt, akkor ezeken a közösségi hálózatokon az Ön profiljából nyilvános adatok sorozatát továbbítják nekünk a szocializációs hálózatok üzemeltetői.

8. EGYES JOGI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

Időnként adatkezelésre van szükség jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez, mint például: • az illetékes adóhatóság felé történő bejelentés és számviteli nyilvántartás vezetése; • adatarchiválás a hatályos jogszabályok szerint.

9. AZ IGAZSÁGÜGYBEN VALÓ JOGOK ÉS ÉRDEKEK VÉDELME

Bíróság előtti eljárásban, közigazgatási eljárásban vagy egyéb hatósági eljárásban, amelyben a Társaság részt vesz, jog alapítására, gyakorlására vagy védelmére.

10. AKINEK AZ ADATOKAT KÖZZÜK

Személyes adatait kiadhatjuk (i) az általunk felhatalmazott (EGT-ből vagy harmadik országokból származó) jogalanyoknak és/vagy személyeknek, amelyek részt vesznek a Szolgáltatások nyújtásában, beleértve a kereskedelmi kommunikációt (például adatközpont-szolgáltatók, szolgáltatás). fizetési szolgáltatók különféle fizetési lehetőségekért, e-mail platformok, például a Google Mail szolgáltatói, vagy ha kötelesek vagyunk a személyes adatok közzétételére annak érdekében, hogy eleget tegyünk valamely jogi kötelezettségnek vagy igazságügyi hatóság, hatóság vagy kormányzati szerv határozatának. ; vagy (iii) ha erre a vonatkozó jogszabályok értelmében kötelesek vagyunk, vagy más módon megengedik, az Ön személyes adatait a Cookie-kra vonatkozó szabályzatban leírtak szerint a cookie-k és hasonló technológiák harmadik fél szolgáltatói számára is kiadhatjuk.

11. MENNYIBEN ŐRIZÜNK AZ ADATOKAT

Személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig a gyűjtésük céljának teljesítéséhez szükséges, a belső adatmegőrzési eljárásoknak megfelelően, beleértve a vonatkozó archiválási szabályokat is. Például, ha Ön ügyfelünk, személyes adatait a szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt megőrizzük, plusz a megszűnést követő legalább 3 évig (ez a jogi lépések elévülési ideje). Ezt követően egyes személyes adatok archiválási célból a hatályos archiválási szabályok szerint hosszabb ideig is megőrizhetők voltak.

12. MILYEN JOGAI VANNAK ÖN, MINT ADATKEZELÉS?

A törvény értelmében Önt, mint érintettet az alábbi jogok illetik meg:
a) A hozzáférési jog megszerzi tőlünk annak megerősítését, hogy személyes adatait feldolgozzuk, valamint tájékoztatást kaphat az adatkezelés részleteiről
b) A változtatás joga, kérheti tőlünk a hibás személyes adatai megváltoztatását, vagy adott esetben a hiányos adatok kiegészítését.
c) A törléshez való jog, akkor kérheti a személyes adatok törlését, ha: (i) azokra már nincs szükség abból a célból, amelyből gyűjtöttük és feldolgoztuk; (ii) visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását, és azt más jogalapon már nem tudjuk feldolgozni; (iii) az adatokat törvénysértő módon kezelik; illetve (iv) az adatokat a vonatkozó jogszabályok szerint törölni kell.
d) A hozzájárulás visszavonása és a tiltakozás joga A hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ön sajátos helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a marketing célú adatkezelés ellen, beleértve az e célból végzett profilalkotást, valamint a Társaság jogos érdekén alapuló adatkezelést.
e) Korlátozás bizonyos feltételek mellett kérheti Személyes adatai kezelésének korlátozását
f) Az adathordozhatósághoz való jog annyiban, amennyiben az adatokat automatikus úton dolgozzuk fel, kérheti tőlünk, hogy adatait a jogszabályi feltételek mellett tagolt, gyakran használt és automatikusan olvasható formában közöljük. Ha ezt kéri tőlünk, az adatait továbbíthatjuk egy másik szervezetnek, ha ez technikailag lehetséges.
g) Panasztétel joga a felügyeleti hatóságnál Ön jogosult panaszt tenni az adatfeldolgozó felügyeleti hatóságnál, ha úgy véli, hogy jogait megsértették: a Romániából származó Személyes Adatok Nemzeti Felügyeleti Hatósághoz B- Mr. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 1. szektor, irányítószám 010336 Bukarest, Románia [email protected]
A FENT EMLÍTETT JOGOK GYAKORLÁSÁHOZ AZ E-MAIL CÍM HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOT KERÜLHET VELÜNK: [email protected]